Vuxna som utsattes för sexuella övergrepp som barn

Vuxna som utsattes för sexuella övergrepp som barn

Om du nu är en vuxen som upplevde sexuella övergrepp som barn, så ska du veta att du inte är ensam. Många förövare av sexuella övergrepp är i en förtroendeställning eller ansvarar för barnets vård, till exempel en familjemedlem, lärare, präst eller tränare.

Brå:s (Brottsförebyggande rådet) statistik från Sverige visar att cirka 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är 3 000 våldtäkter på barn mellan 0 och 17 år. Lika många våldtäkter, anmäls av vuxna varje år. De siffrorna tyder alltså på att ett barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen.

Brå:s mörkertal, visar även att endast 2 av 10 sexualbrott anmäls, så det ger närmare 250 sexuella övergrepp eller utnyttjanden av barn eller vuxna, varje dag – bara här i Sverige.

Studier gjorda på barn i Sverige pekar även på att det är ännu svårare för barn att berätta om sexuella övergrepp och att det därför bara är 1 av 10 utsatta barn som gör det. Det gör att det därför inte går att veta exakt hur vanligt sexuella övergrepp mot barn är i Sverige.

Statistik från USA visar att var nionde minut utsätts ett barn för sexuella övergrepp där och i 93 procent av fallen så känner de förövaren.

UNICEF uppskattar att minst 120 miljoner flickor under 20 år har utnyttjats för sexuella övergrepp världen över. Ytterligare miljontals barn, flickor och pojkar, har exploaterats genom prostitution och pornografi.

Medans pojkar står inför en betydligt högre risk av att dö av våld, så är flickor i allmänhet mer sårbara för sexuella övergrepp. Men den begränsade tillgången på data om pojkar relaterade till sexuella övergrepp begränsar även vår förståelse för de risker pojkar står inför.

Oavsett vad, så var övergreppet inte ditt fel. Det är aldrig för sent att börja läka från denna upplevelse.

Vilka är effekterna för vuxna av sexuella övergrepp de utsattes för som barn?

Om du upplevde sexuella övergrepp som barn så kan du stöta på en rad kort- och långtidseffekter som många offer för sexuella övergrepp möter.

Vuxna som utsattes för sexuella övergrepp när de var barn kan ha några av följande bekymmer som är specifika för deras erfarenhet:

Skuld, skam och att de klandrar sig själva. Du kanske känner dig skyldig över att inte ha kunnat stoppa övergreppen, eller till och med fick skylla dig själv om du upplevde en fysisk njutning. Det är viktigt för dig att förstå att det var personen som skadade dig som borde ställas till svars – inte du.

Intimitet och relationer. Det är möjligt att dina första erfarenheter av sex kom som ett resultat av sexuella övergrepp. Som vuxen kan intimitet ibland vara en kamp. Vissa offer för sexuella övergrepp upplever tillbakablickar eller smärtsamma minnen när de ägnar sig åt en sexuell aktivitet, trots att det sker med samförstånd och på deras egna villkor. Offer kan också kämpa för att sätta gränser som hjälper dem att känna sig trygga i relationer.

Självkänsla. Du kan kämpa med en låg självkänsla, vilket kan vara ett resultat av de negativa meddelanden du fått från den som förgrep sig på dig och av att din personliga säkerhet kränkts eller ignorerats. Låg självkänsla kan påverka många olika områden i ditt liv som dina relationer, din karriär och till och med din hälsa.

Varför känner jag fortfarande så här?

Som en vuxen som utsattes för övergrepp som barn så har du levt med dessa minnen under en lång tid. Vissa som utsatts håller övergreppen hemliga i många år. De kan som barn ha försökt berätta för en vuxen och mött motstånd eller känt att det inte fanns någon de kunde lita på. Av dessa och många andra skäl kan effekterna av sexuella övergrepp uppstå många år efter att övergreppen har upphört. Kom ihåg att det inte finns någon fast tidslinje för att hantera och återhämta sig från denna upplevelse.

Hur ska jag reagera när någon berättar att de blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn?

Det kan vara svårt att höra att någon man bryr sig om utsatts för sexuella övergrepp som barn. Din reaktion kan ha en stor inverkan på den utsatte, men det är inte alltid lätt att veta vad man ska säga. Lär dig mer om hur du svarar någon som utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top