Någonting hände mig (12-18 år)

Någonting hände mig (12-18 år)

Som ung kan du känna samma känslor – ilska, rädsla och skam – som vuxna gör när de avslöjar för nära och kära vad de utsatts för eller när de anmäler sexuella övergrepp. Men om du är under 18 år så kan det finnas andra avslöjande- och rapporteringsprocesser att överväga eftersom du fortfarande juridiskt sett är minderårig.

Hur bestämmer jag om jag ska rapportera vad som hänt mig?

Det är okej att känna sig nervös eller rädd för att anmäla sexuella övergrepp. Och om du bestämmer dig för att berätta för någon vad som hände eller inte är alltid upp till dig. Det är naturligt att oroa sig för hur det kommer att påverka din familj eller dina vänner, hur mycket du kan behöva återberätta din historia eller att känna dig skrämd av att interagera med brottsbekämpande myndigheter.

Du kan också ha motstridiga känslor om att anmäla förövaren, särskilt om det var en familjemedlem, vän eller romantisk partner. Du kan vara orolig för att skada andra relationer i ditt liv genom att anmäla det. Det är bara du som kan bestämma vad som är bäst för din situation, och att lära dig mer om anmälningsprocessen kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Om du lär dig om anmälningsprocessen och bestämmer dig för att du inte är redo att prata om vad som hände dig, så är det okej. Du behöver inte känna någon skuld. Varje persons erfarenhet och helande är unikt, och det som är rätt för andra kanske inte är rätt för dig.

Det är också viktigt att veta för minderåriga, att när du väl har berättat för en vuxen om övergreppet, så kan beslutet om att anmäla eller inte, vara ur dina händer. Särskilt om personen du berättar för är skyldig att anmäla brott.

Vilka är skyldiga att anmäla brott?

Det finns en vuxna personer som enligt lag är skyldig att rapportera till brottsbekämpande myndighet eller socialtjänst när de tror att en minderårig eller annan utsatt person kan ha utsatts för övergrepp.

Måste min förälder eller vårdnadshavare vara involverad i anmälningsprocessen?

Om en utredning inleds baserat på din anmälan kommer din förälder eller vårdnadshavare troligen att meddelas.

Hur anmäler man?

Om du bestämmer dig för att rapportera vad som hände dig har du några alternativ att överväga. Det är viktigt att välja ett sätt att rapportera som känns tryggast för dig.

Ring 112

Om du är i omedelbar fara, så ring 112. Hjälp kommer till dig, var du än är. Då kan polisen ingripa om de tror att du är i fara. De kan också påbörja en utredning vid den tidpunkten beroende på händelserna och vad du kan berätta för polisen när de anländer.

Berätta för en pålitlig vuxen

Berätta för en pålitlig vuxen som kan hjälpa dig att anmäla övergreppen. Om den vuxne du berättar för är skyldig att anmäla brottet, till exempel en lärare eller en sjuksköterska, kommer de att veta hur man rapporterar övergreppen till rätt myndigheter. Om den vuxne du väljer att berätta för inte är skyldig att rapportera brottet, kan de hitta mer information om rapportering för att vara till hjälp. Även om de inte är skyldiga att rapportera brottet så kan det ändå vara bra att prata med en pålitlig vuxen för att få hjälp med rapporteringen.

Behöver jag göra en läkarundersökning om jag vill anmäla?

Nej, du ska inte behöva göra en läkarundersökning om du inte väljer att göra en. Det har dock förekommit sällsynta fall då en förälder har samtyckt till att deras barn får en rättsmedicinsk undersökning, även när deras barn inte har gett sitt samtycke till det. Föräldrar har laglig rätt att fatta medicinska beslut för sina barn tills de är myndiga. Denna lagliga rättighet innebär också att om du vill ha en undersökning men din förälder inte samtycker, kanske du inte kan få göra en.

Det finns två typer av undersökningar som utredare kanske vill att att du ska göra. Den ena är en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp, där de samlar in bevis från ett övergrepp som har inträffat inom de senaste 72 timmarna för att analyseras av ett brottslabb. Den andra är en pediatrisk medicinsk undersökning, där en läkare letar efter andra former av bevis som de kan samla in – som tecken på skada eller långvarig misshandel – även om det har gått längre tid än 72 timmar.

Om jag får en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp, måste jag då anmäla?

Om du är under 18 år och får en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp, kommer sjuksköterskan sannolikt att lämna in en anmälan om övergreppet. Rapporten kommer dock kanske inte att utredas eller fortsättas undersökas vidare.

Ska jag begära att få en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp, även om jag inte vill anmäla just nu?

Rättsmedicinska undersökningar för sexuella övergrepp är viktiga för att samla in DNA-bevis som kan användas senare om du väljer att anmäla. Men dessa undersökningar kan vara fysiskt invasiva och känslomässigt svåra. Du kan vanligtvis bara få en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp gjord inom 72 timmar efter att du upplevt övergrepp, så om du tror att du kanske vill rapportera senare och känner att du är okej med att genomgå undersökningen, så kan det vara något att överväga att göra.

Kan jag ta med mig någon i rummet under en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp?

Ja, det är lag på att du får ta med dig en förälder eller advokat under provet. En advokat kan vara med dig under provet för att se till att dina rättigheter inte kränks och för att hjälpa dig förstå processen. Vissa sjukvårdsinrättningar kan säga att du inte kan ta med dig någon, men du kan hävda din rätt att ha en advokat.

Om jag anmäler, kommer jag att tas bort från min familj eller fosterfamilj?

Återigen, detta varierar beroende på hur mycket fysisk fara händelsen försatte dig i, din relation med förövaren och om förövaren är någon du lever med. Om du som minderårig anmäler sexuella övergrepp kommer brottsbekämpande myndigheter att avgöra om de anser att det är säkert för dig att vistas i ditt hem under utredningen. Om du till exempel rapporterar övergrepp från någon du bor med kan de försöka hitta någon annanstans där du kan bo.

Hur många detaljer måste jag berätta?

Du behöver aldrig dela med dig av fler detaljer än vad du själv är bekväm med. Men ju mer du berättar när du anmäler, desto mer sannolikt är det att de brottsbekämpande myndigheterna kommer att kunna gå vidare med utredningen.

Under en utredning kommer du att bli ombedd att diskutera detaljer och upprepa din berättelse flera gånger, och denna process kan vara extremt obekväm och upprörande. Det kan hjälpa mycket att skriva ut vad som hände dig i förväg så att du inte behöver minnas och återuppleva så mycket i ögonblicket när du pratar med polisen.

Vad händer om jag anmäler och inget händer?

Det kan vara en svår och frustrerande upplevelse om du går igenom processen med en anmälan och sen inte får rättvisa för det som hänt dig. Kom ihåg att detta inte ogiltigförklarar det som hände dig och betyder inte att du har gjort något fel.

Vad händer om droger eller alkohol var inblandat?

Drogunderstödda sexuella övergrepp sker på två sätt: när förövaren utnyttjar ett offers frivilliga användning av droger eller alkohol, eller när förövaren avsiktligt tvingar ett offer att konsumera droger utan deras vetskap. Detta kan leda till många problem relaterade till en anmälan, som att det är svårt att komma ihåg detaljer, att känna sig skyldig till vad som hände och rädsla för att hamna i problem för att ha använt droger eller alkohol.

Tänk om jag frivilligt använde alkohol eller droger och sedan blev överfallen?

Om du använde droger eller alkohol innan du blev överfallen, så betyder det inte att du valde att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp. Oavsett om dessa ämnen fanns i ditt system eller inte, så förtjänar du att känna dig trygg och att kunna göra vilka val som händer med din kropp. Du kan inte ge samtycke om du är oförmögen till det på grund av droger eller alkohol.

Kommer jag att få problem för att jag använde droger eller alkohol om jag anmäler övergreppet?

Det är naturligt att känna oro. Människor kan ställa frågor till dig om drog- eller alkoholbruk som får dig att känna att det är ditt fel. Men kom ihåg att att använda droger eller alkohol som minderårig betyder inte att du förtjänade att detta skulle hända. Det kan finnas vissa skydd på plats för att förhindra att du hamnar i problem för drog- eller alkoholanvändning om du rapporterar – som patientintegritetslagar på sjukvårdsinrättningar – men det har förekommit fall där individer som polisanmält har mött konsekvenser av att använt droger eller alkohol som minderårig.

Tänk om jag inte kommer ihåg allt?

Det är normalt att det är svårt att komma ihåg detaljer om sexuella övergrepp, i synnerhet ett sexuellt övergrepp som underlättats av alkohol eller narkotika. Även om minnen av det som hände kan vara splittrade, kan du fortfarande anmäla vad som hände. Färre detaljer kan ibland göra det mindre sannolikt att en utredning kommer att inledas, men bevis för droganvändning kan ibland samlas in genom en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp.

Vad händer om jag vill avslöja för någon innan jag bestämmer mig för om jag vill anmäla?

Att berätta för någon att du har upplevt sexuellt våld är 100 % upp till dig. Det finns inget som passar alla som utsatts för det – varje persons berättelse och helande resa är unik. Kom ihåg att beslutet att berätta din historia behöver inte betyda att du delar med dig av varje detalj – det är ditt beslut att berätta så lite eller så mycket som du är bekväm med.

Du kan hitta mer information i artikeln om att berätta för nära och kära om sexuella övergrepp.

Tänk om någon reagerar illa när jag berättar det?

Du förtjänar att bli lyssnad på och stöttad när du väljer att berätta din historia. Men verkligheten är att samtalet ibland inte går som man hoppas. Även med de bästa avsikterna kanske någon inte vet hur de ska reagera. Det är därför det kan vara användbart att öva på hur du vill berätta för någon om vad som hände. Fundera över vem som kan vara en trygg person att prata med.

En polisanmälan kan vara en obekväm process och kanske inte är något du vill göra just nu – och det är ditt beslut att ta. Du kan höra positiva eller negativa historier från andra överlevande om deras rapporteringsprocess. Men kom bara ihåg att varje persons berättelse är annorlunda, och vad som var rätt för dem kan vara annorlunda än vad som är rätt för dig. Det finns inget rätt eller fel, och om du väljer att anmäla nu, senare eller aldrig, det är upp till dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top