Information

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp är varje handling av sexuell karaktär där en person inte har samtyckt. Detta inkluderar när ett barn är för ungt för att samtycka, eller någon inte är i ett sinnestillstånd att förstå vad som händer.

Varje sexuell handling som en vuxen gör mot ett barn är ett sexuellt övergrepp.

Det kan innebära fysiskt våld, men det behöver inte vara så. Det är fortfarande sexuella övergrepp även om inget fysiskt våld förekommer

Sexuella övergrepp innebär ofta mindre uppenbara former av tvång, såsom känslomässig manipulation, hot eller utpressning.

Sexuella övergrepp kan innebära en direkt fysisk kontakt, men behöver inte vara så.

Sexuella övergrepp kan också vara saker som att få någon att titta på, eller säga något de inte vill.

Sexuella övergrepp kan hända alla människor oavsett kön eller bakgrund.

Det kan vara  när en person eller en grupp människor använder makt (oavsett om det är fysiskt känslomässigt, ekonomiskt eller något annat) för att tvinga en annan till sex.

Människor som begår sexualbrott kan vara av vilket kön eller vilken bakgrund som helst.

Sexuella övergrepp är alltid ett brott.

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top