Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 22 januari 2022

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamålen med denna integritetspolicy:

Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Företag (referat till som antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt” i detta avtal) hänvisar till RSCI.

Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, och som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

Land avser: Sverige

Enhet betyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

Tjänsten hänvisar till webbplatsen.

Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av Företaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten på uppdrag av Företaget, utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller för att hjälpa Företaget med att analysera hur Tjänsten används.

Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

Webbplatsen hänvisar till RSCI, tillgänglig från https://www.rsci.nu/

Du avser individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ som får åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Insamling och användning av personuppgifter

Typer av insamlad data

Personlig information

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig.

Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

  • E-postadress

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när Tjänsten används.

Användningsdata kan innefatta information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, identifierare av en unik enhet och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten via en mobil enhet så kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, din mobils operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten via en mobil enhet.

Spårningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, vänligen besök vår Cookiepolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De Personuppgifter Du tillhandahåller kan ge Dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga enbart för Dig som är registrerad användare.

För att kontakta dig: För att kontakta Dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-meddelanden angående uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller de kontrakterade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringarna, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

För att hantera dina förfrågningar: För att lagra och hantera dina förfrågningar till oss.

För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att använda Din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av våra tillgångar, vare sig som ett fortsatt företag eller som en del av en konkurs, likvidation, eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar som överförs.

För andra ändamål: Vi kan använda Din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela din personliga information i följande situationer:

Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, och för att kontakta Dig.

För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra Din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av ett annat företag.

Med affiliates: Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under en gemensam kontroll av Oss.

Med affärspartners: Vi kan komma att dela Din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

Med andra användare: När Du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.

Med ditt samtycke: Vi kan avslöja Din personlig information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla Dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda Dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla Dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Dina uppgifter, inklusive Personuppgifter, behandlas på Bolagets verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är inblandade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför Din statliga jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att Dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av Dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för Dina uppgifter och annan personlig information.

Avslöjande av dina personuppgifter

Affärstransaktion

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan Dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela Dig innan Dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut Dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra lagkrav

Företaget kan avslöja Dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

  • Följ en laglig skyldighet.
  • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom.
  • Förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med tjänsten.
  • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten.
  • Skydd mot juridiskt ansvar.

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för Dina personuppgifter är viktig för Oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om Vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda Dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om Du är förälder eller vårdnadshavare och Du är medveten om att Ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta Oss. Om Vi ​​blir medvetna om att Vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar Vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om Vi ​​behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla Din information och Ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva Din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av Oss. Om Du klickar på en tredje parts länk kommer Du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att Du läser sekretesspolicyn för varje webbplats Du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela Dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela Dig via e-post och/eller genom ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet ”Senast uppdaterad” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss genom att besöka denna sida på vår hemsida: https://www.rsci.nu/kontakta-oss/

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top