Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp kan ta sig många olika former, men en sak förblir densamma: det är aldrig offrets fel. Vad är sexuella övergrepp? Termen sexuella övergrepp avser en sexuell kontakt eller ett beteende som sker utan uttryckligt medgivande från offret. Några…

Sexuella övergrepp på barn

När en förövare avsiktligt skadar en minderårig fysiskt, psykiskt, sexuellt eller genom vanvård kallas brottet för övergrepp mot barn. Den här sidan fokuserar specifikt på sexuella övergrepp mot barn och varningssignalerna om att detta brott kan ha inträffat. Vad är…

Säker webbsurfning

När du vill ha svar på något så är chansen stor att du kommer att söka efter det på nätet. Enligt en nyligen genomförd studie säger 72 procent av internetanvändarna att de letat online efter hälsoinformation under det senaste året.…

Samtyckets juridiska roll

De juridiska definitionerna för termer som våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier varierar från land till land. Oavsett vilken term man använder så spelar samtycke ofta en viktig roll för att avgöra om en handling juridiskt sett anses vara ett…

Säkerhetsplanering

För många människor som har drabbats av sexuella övergrepp kan nuvarande och en långsiktig säkerhet vara ett ständigt bekymmer. Säkerhetsplanering handlar om att komma fram till sätt att känna sig säker som också kan bidra till att minska risken för…

Sexuellt våld av intim partner

Sexuellt våld utövas oftast av någon som ett offer känner, och detta inkluderar intima partnerrelationer. Det finns många olika termer som hänvisar till sexuellt våld som förekommer inom intima partnerskap, inklusive: sexuellt våld i nära relation, våld i hemmet, våldtäkt…

Sexuella trakasserier

Du ska kunna känna dig bekväm på din arbetsplats eller under din utbildning. Om du utsätts för sexuella trakasserier kan du anmäla det till myndigheterna och ledningen på ditt jobb eller din skola. Vad är sexuella trakasserier? Sexuella trakasserier inkluderar…

Vad är samtycke?

Vid sexuella aktiviteter eller om man på något annat vis ska vara fysisk med en person så behövs det ett samtycke från alla inblandade. Frånvaron av ett nej från den, eller de andra personerna, är inte detsamma som att det…

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top