Sexuella övergrepp på män och pojkar

Sexuella övergrepp på män och pojkar

Sexuella övergrepp kan hända vem som helst, oavsett ålder, sexuell läggning eller könsidentitet. Män och pojkar som utsatts för sexuella övergrepp eller trakasserier kan i många fall ha samma känslor och reaktioner som andra offer efter sexuella övergrepp, men de kan också möta ytterligare utmaningar på grund av sociala attityder och stereotyper om män och maskulinitet.

Vanliga reaktioner hos män och pojkar som utsatts för sexuella övergrepp

Män och pojkar som har utsatts för sexuella övergrepp kan uppleva samma effekter av sexuella övergrepp som kvinnliga offer, och de kan även möta andra utmaningar som är mer unika för deras erfarenhet.

Vissa män som har utsatts för sexuella övergrepp som vuxna känner en skam eller tvivel på sig själva och anser att de borde ha varit ”starka nog” för att bekämpa förövaren. Många män som upplevde en erektion eller utlösning under överfallet kan vara förvirrade och undra vad detta betyder. Dessa normala fysiologiska svar antyder inte på något sätt att de ville, bjöd in eller njöt av överfallet. Om något hände dig, så ska du veta att det inte är ditt fel och du inte är ensam om det.

Män som utsatts för sexuella övergrepp som pojkar eller tonåringar kan också reagera annorlunda än män som utsatts för sexuella övergrepp som vuxna. Följande lista innehåller några av de vanligaste erfarenheterna som delas av män och pojkar som har överlevt sexuella övergrepp. Det är inte en komplett lista, men det kan hjälpa dig att veta att andra män har liknande erfarenheter.

Några av de vanligaste erfarenheterna som delas av män och pojkar som har utsatts för sexuella övergrepp:

 • Ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, tillbakablickar och ätstörningar.
 • Undvikande av människor eller platser som påminner om övergreppet eller trakasserierna.
 • Oro eller frågor om sexuell läggning.
 • Rädsla för att det värsta ska hända och att ha en känsla av en förkortad framtid.
 • Att känna sig ”mindre av en man” eller att man inte längre har kontroll över sin egen kropp.
 • Känner sig utsatt, kan inte slappna av och har svårt att sova.
 • En känsla av skuld eller skam över att inte kunnat stoppa överfallet eller trakasserierna, särskilt om mannen upplevde en erektion eller utlösning.
 • Tillbakadragande från relationer eller vänskap och en ökad känsla av isolering.
 • Oroa sig för att avslöjas, på grund av rädsla av fördömande eller misstro när det gäller sexuell läggning.

Vilka är förövarna av sexuella övergrepp på män och pojkar?

Förövare kan vara av vilken könsidentitet, sexuell läggning eller ålder som helst, och de kan ha vilken relation som helst till offret. Liksom alla förövare kan de använda fysiskt våld eller psykologiska och känslomässig tvångstaktik.

Kan ett övergrepp påverka en sexuell läggning?

Sexuella övergrepp är inte på något sätt relaterade till förövarens eller offrets sexuella läggning, och en persons sexuella läggning kan inte ändras av sexuella övergrepp eller trakasserier. Vissa män och pojkar har frågor om sin sexualitet efter att ha utsatts för ett övergrepp eller trakasserier – och det är förståeligt. Detta kan vara särskilt uttalat om du upplevde en erektion eller utlösning under överfallet. Fysiologiska reaktioner som en erektion eller utlösning är ofrivilliga, vilket betyder att du inte har någon som helst kontroll över dem.

Ibland kommer förövare, särskilt vuxna som sexuellt utnyttjar pojkar, att använda dessa fysiologiska reaktioner för att upprätthålla det som en hemlighet genom att använda fraser som ”Du vet att du gillade det.” Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier så är det inte ditt fel. På inget sätt inbjuder en erektion till en oönskad sexuell aktivitet, och en utlösning berättigar inte på något sätt ett övergrepp.

Hur man stödjer manliga offer

Det kan vara svårt att berätta för någon att du som man har varit med om sexuella övergrepp eller trakasserier. Du kan frukta att du kommer att dömas eller att du inte blir trodd. För många manliga offer kan stereotyper om maskulinitet också göra det svårt att avslöja det för vänner, familj eller samhället. Män och pojkar kan också möta utmaningar när de föreställt sig att det vore omöjligt för dem att bli offer för ett sexuellt övergrepp eller våld, särskilt om det utövats av en kvinna.

Nedan finns några förslag på hur du kan stödja en man eller pojke som avslöjar för dig att han har upplevt sexuella övergrepp eller trakasserier:

 • Lyssna. Många människor i kris känner att ingen förstår dem och att de inte tas på allvar. Visa dem att det betyder något genom att ge dem din odelade uppmärksamhet. Det är svårt för många offer att avslöja övergrepp eller trakasserier, särskilt om de är rädda för att inte bli trodda på grund av stereotyper om maskulinitet.
 • Bekräfta deras känslor. Undvik att göra alltför positiva påståenden som ”Det kommer att bli bättre” eller att försöka få dem att hantera sina känslor, som ”Bara glöm det” eller ”Du borde inte må så dåligt.” Gör uttalanden som ”Jag tror dig” eller ”Det låter som en riktigt svår sak att gå igenom.”
 • Uttryck oro. Berätta för dem på ett direkt sätt att du bryr dig om dem genom att säga något som ”Jag bryr mig om dig” eller ”Jag finns här för dig.”
 • Fråga inte om detaljer kring övergreppet. Även om du är nyfiken på vad som hände och känner att du vill förstå det till fullo, så undvik att fråga efter detaljer om hur överfallet inträffade. Men om ett offer väljer att dela dessa detaljer med dig, försök då att göra ditt bästa för att lyssna på ett stödjande och icke-fördömande sätt.
 • Tillhandahåll lämpliga resurser. Det kan finnas andra aspekter i mäns liv som kan begränsa deras möjlighet att få tillgång till resurser och tjänster efter att ha upplevt sexuella övergrepp eller trakasserier. Transsexuella män kan till exempel möta hinder när de navigerar inom sjukvården och invandrarmän kan ha en oro för att nå fram till brottsbekämpande myndigheter. Var lyhörd för dessa bekymmer, och när du stödjer ett offer så gör ditt bästa för att föreslå resurser som du känner kommer att vara till stor hjälp.

Vad händer om jag upplever sexuella övergrepp som vuxen?

Vissa män som har varit offer för sexuella övergrepp som vuxna känner en skam eller ett tvivel på sig själva och anser att de borde ha varit ”starka nog” för att bekämpa förövaren. Många män som upplevde en erektion eller utlösning under överfallet kan vara förvirrade och undra vad detta betyder. Dessa normala fysiologiska svar antyder inte på något sätt att du ville, bjöd in eller på något sätt njöt av överfallet. Om du utsattes för sexuella övergrepp så var det inte ditt fel. Du kan hitta hjälp hos organisationer som är dedikerade till att hjälpa män som har varit offer för oönskade eller kränkande sexuella upplevelser.

Tänk om övergreppen inträffade när jag var minderårig?

Om du utsattes för sexuella övergrepp när du var barn eller tonåring så kan du ha olika känslor och reaktioner vid olika tidpunkter i ditt liv. Många män har frågor eller bekymmer som vuxna när de utsatts för sexuella övergrepp som barn eller tonåringar.

Hur kan detta påverka mina relationer?

Att komma ut och berätta att man varit ett offer för sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier kan vara svårt. Det kräver mycket tillit och förståelse både hos dig och den du väljer att berätta det för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top