Stalking (Förföljelse)

Stalking (Förföljelse)

När du lär dig mer om stalkingbeteenden är det mer sannolikt att du märker av dem innan de eskalerar, och du kan vidta åtgärder för att skydda dig själv. Om du upptäcker att du just nu blir förföljd – antingen personligen, online eller via annan teknik – så kan det vara oroande och till och med farligt. Överväg att vidta åtgärder för att skydda dig själv eller involvera en auktoritetsperson som kan hjälpa dig.

Vad är stalking?

”Stalking är ett mönster av upprepad och oönskad uppmärksamhet, trakasserier, kontakt eller något annat beteende riktat mot en specifik person som skulle få en rimlig person att känna rädsla”, enligt justitiedepartementet. I likhet med brott om sexuellt våld handlar ”stalking” om makt och kontroll.

Förföljelselagar och definitioner skiljer sig från land till land.

Förföljelsebeteende kan ta många former, inklusive:

 • Att rikta hot mot någon, eller den personens familj eller vänner.
 • Kommunikation utan samtycke, såsom upprepade telefonsamtal, e-postmeddelanden, textmeddelanden och oönskade presenter.
 • Upprepad fysisk eller visuell närhet, som att vänta på att någon ska komma till vissa platser, följa efter någon eller titta på någon på avstånd.
 • Allt annat beteende som används för att kontakta, trakassera, spåra eller hota någon.

Vad är ”användningen av teknik för att förfölja”?

Ett av sätten som förövare förföljer offer är genom att använda teknik. Du kanske har hört termen ”cyberstalking” för att hänvisa till dessa typer av interaktioner. ”Användning av teknik för att förfölja” är ett brett begrepp som används för att täcka alla former av förföljelse som är beroende av teknik.

Vissa användningar av teknik för att förfölja inkluderar:

 • Att ständigt skicka oönskad kommunikation via internet, som att spamma någons e-postinkorg eller sociala medieplattform.
 • Lägga ut hotfulla eller personliga uppgifter om någon på offentliga internetforum.
 • Videovoyeurism, eller att installera videokameror som ger stalkern tillgång till någons personliga liv.
 • Använda GPS eller andra mjukvaruspårningssystem för att övervaka någon utan deras vetskap eller samtycke.
 • Använda någons dator och/eller spionprogram för att spåra deras datoraktivitet.

När teknik och digitala plattformar fortsätter att växa, ökar också risken att någon kan interagera med dig på ett oönskat, sexuellt sätt. Alla dessa beteenden anses inte vara att förfölja, men de kan vara kränkande och få dig att känna dig obekväm. Så lär dig mer om de olika sätt som människor kan använda teknik för att skada andra.

Vilka är några vanliga reaktioner på att bli förföljd?

Vanligtvis används ”rädsla” för att definiera upplevelsen av att bli förföljd, men det finns andra reaktioner som är lika viktiga att ta hänsyn till. Du kan känna dig orolig, nervös, isolerad, bli stressad eller utveckla tecken på en depression.

Vad ska jag göra om jag blir förföljd?

Om du tror att du blir förföljd, så har du all anledning att vara orolig. Förföljelse kan eskalera i beteende. Överväg följande tips för att öka din säkerhet och rapportera brottet.

 • Försök att undvika att personen som förföljer dig. Detta kan vara svårt ibland, speciellt om personen som förföljer dig är nära dig eller din familj.
 • Om du blir förföljd genom kommunikationsteknik, som e-post eller textmeddelanden, så gör det helt klart för personen att du vill avbryta kontakten. När du har gjort det, så svara inte på någon ytterligare kommunikation.
 • Behåll alla bevis som mottagits från stalkern såsom textmeddelanden, röstmeddelanden, brev, paket, e-postmeddelanden etc., men svara inte på någonting. Du kan göra detta genom att ta skärmdumpar av konversationer eller till och med skriva ut textmeddelanden och e-post.
 • Informera familj, vänner, arbetsgivare och kollegor om situationen.
 • Om du har barn, skapa ett kodord som låter dem veta att de måste lämna huset eller ringa polisen.
 • Överväg att rapportera förföljelsen till lokal polis.
 • För en korrekt journal eller logg över alla incidenter kopplade till förföljelsen.
 • Bli bekant med datorsäkerhet och olika sätt att vara säker på nätet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top