Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Det är normalt att de som utsatts för sexuellt våld eller övergrepp upplever känslor av ångest, stress eller rädsla. Om dessa känslor blir allvarliga, varar i mer än några veckor eller avbryter ditt dagliga liv, kan det vara ett tillstånd som kallas posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Vad är PTSD?

Posttraumatiskt stressyndrom är ett ångestsyndrom som kan bero på en traumatisk händelse. Du kanske har hört termen användas i relation till militären, men den kan gälla offer för alla typer av trauma, inklusive sexuellt våld och övergrepp. De som drabbas kan uppleva okarakteristiska känslor av stress, rädsla, ångest och nervositet – och detta är helt normalt. Med PTSD kan dock dessa känslor bli extrema, vilket kan göra att du ständigt känner dig i fara och gör det svårt att fungera normalt i vardagen.

Även om alla som drabbas reagerar olika, så finns det tre huvudsymtom på PTSD:

  1. Återuppleva: känna att du återupplever händelsen genom tillbakablickar, drömmar eller påträngande tankar.
  2. Undvikande: att du avsiktligt eller omedvetet ändrar ditt beteende för att undvika scenarier associerade med händelsen eller tappar intresset för aktiviteter du brukade njuta av.
  3. Hyperarousal: (Starkt förhöjd aktivitet i nervsystemet) är när man känner sig ”nervös och spänd” hela tiden, har svårt att sova, blir lätt skrämd eller blir benägen till plötsliga utbrott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top