Depression efter sexuella övergrepp

Depression efter sexuella övergrepp

Vad är depression?

Depression är en humörstörning som uppstår när känslor förknippade med sorg och hopplöshet fortsätter under långa perioder och avbryter vanliga tankemönster. Det kan påverka ditt beteende och din relation till andra människor. Depression diskriminerar inte – det kan påverka alla oavsett ålder, kön, ras, etnicitet eller religion. Enligt tillgänglig statistik så fick totalt 4 procent av befolkningen i Sverige mellan 16-84 år diagnosen depression under det senaste året.

Det är normalt för de som utsatts för sexuella övergrepp att ha känslor av sorg, olycka och hopplöshet. Om dessa känslor kvarstår under en längre tid så kan det vara en indikator på depression. Depression är inte ett tecken på svaghet och det är inte något du bör förväntas ”bara sluta med.” Det är ett allvarligt psykiskt tillstånd och de som drabbas kan ofta dra nytta av en professionell hjälp.

Ska jag söka hjälp?

Du kan själv ha svårt att komma fram till om du drabbats av en depression eftersom du tror att du bara ”känner dig nere”. Om dessa känslor stör ditt dagliga liv, ska du veta att det finns hjälp tillgänglig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top