Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier

Du ska kunna känna dig bekväm på din arbetsplats eller under din utbildning. Om du utsätts för sexuella trakasserier kan du anmäla det till myndigheterna och ledningen på ditt jobb eller din skola.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier inkluderar ovälkomna sexuella närmanden, förfrågningar om sexuella tjänster och andra verbala eller fysiska trakasserier av sexuell karaktär på arbetsplatsen eller skolan, enligt Justitiedepartementet. Sexuella trakasserier behöver inte alltid handla specifikt om ett sexuellt beteende eller riktas mot en specifik person. Negativa kommentarer om kvinnor som grupp kan till exempel vara en form av sexuella trakasserier.

Även om lagar om sexuella trakasserier vanligtvis inte täcker retande eller otillbörliga kommentarer, så kan dessa beteenden också vara upprörande och ha en negativ känslomässig effekt.

Hur ser sexuella trakasserier ut?

Sexuella trakasserier kan förekomma under en mängd olika omständigheter. Den som trakasserar kan identifiera sig med, eller ha vilket kön som helst och ha vilken relation som helst till offret, inklusive att vara en direkt chef, handledare, medarbetare, lärare, kamrat eller kollega.

Några former av sexuella trakasserier inkluderar:

 • Att göra anställnings- eller befordrandevillkor beroende av sexuella tjänster, antingen explicit eller implicit.
 • Fysiska handlingar av sexuell karaktär.
 • Begäran om sexuella tjänster.
 • Verbala trakasserier av sexuell karaktär, inklusive skämt som hänvisar till sexuella handlingar eller en sexuell läggning.
 • Oönskad beröring eller fysisk kontakt.
 • Ovälkomna sexuella närmanden.
 • Att diskutera sexuella relationer/berättelser/fantasier på jobbet, i skolan eller på andra olämpliga platser.
 • Att känna sig pressad att umgås med någon sexuellt.
 • Att exponera sig själv eller utföra sexuella handlingar på sig själv.
 • Oönskade sexuellt uttryckliga foton, e-postmeddelanden eller textmeddelanden.

Vad är skillnaden mellan sexuella trakasserier och sexuella övergrepp? Hur är det med sexuella övergrepp?

Sexuella trakasserier är ett brett begrepp, inklusive många typer av ovälkommen verbal och fysisk, sexuell uppmärksamhet. Sexuella övergrepp avser en sexuell kontakt eller ett sexuellt beteende, ofta fysiskt, som sker utan offrets samtycke. Sexuella trakasserier bryter i allmänhet mot civila lagar – du har rätt att arbeta eller utbilda dig utan att bli trakasserad – men är i många fall är det inte en kriminell handling, medan sexuella övergrepp vanligtvis syftar på handlingar som är brottsliga.

Några former av sexuella övergrepp inkluderar:

 • Penetration av offrets kropp, även känt som våldtäkt.
 • Försök till våldtäkt.
 • Att tvinga ett offer att utföra sexuella handlingar, såsom oralsex eller penetration av förövarens kropp.
 • Smekande eller en oönskad sexuell beröring.

Sexuella trakasserier är en icke-juridisk term som används informellt för att beskriva ett brett spektrum av beteenden, som kan eller inte kan innebära övergrepp. Till exempel så förbjuder vissa företag sexuella relationer mellan arbetskamrater, eller mellan en anställd och deras chef, även om förhållandet är i samförstånd.

Var kan sexuella trakasserier förekomma?

Sexuella trakasserier kan förekomma på arbetsplatsen eller i utbildningsmiljön, som en skola eller på ett universitet. Det kan hända i många olika scenarier, inklusive samtal efter arbetstid, utbyten i korridorerna och icke-kontorsmiljöer för anställda eller klasskamrater.

Vad kan jag göra när jag blir vittne till sexuella trakasserier?

Du kanske har hört termen åskådaringripande för att beskriva att du går in för att hjälpa till om du ser någon som kan vara i fara eller riskera att utsättas för sexuella övergrepp. Åskådaringripande kan också vara en användbar strategi om du bevittnar sexuella trakasserier. Du behöver inte vara en hjälte för att göra en positiv inverkan i någons liv, och du kan ingripa på ett sätt som passar din komfortnivå och är lämpligt för situationen.

Om du väljer att kliva in kan du kanske ge den som blir trakasserad en chans att komma till en säker plats eller lämna situationen. Nedan är några av de steg du kan vidta om du ser någon som blir sexuellt trakasserad – kom bara ihåg att ha din egen säkerhet i åtanke hela tiden.

 • Skapa en distraktion. Gör vad du kan för att avbryta trakasserierna, eller distrahera dem som deltar i trakasserierna. Men kom ihåg att se till att du inte utsätter dig själv för någon fara genom att göra detta. Om någon verkar kunna bli våldsam, så dra inte till dig deras uppmärksamhet.
 • Fråga direkt. Prata direkt med den som blir trakasserad. Om de blir trakasserade på jobbet eller i skolan, erbjud dig att följa med dem när de måste träffa den som trakasserar. Om en vän är orolig för att gå ensam till sin bil på natten, erbjud dig att gå med dem.
 • Hänvisa till en myndighet. Det säkraste sättet att ingripa för både dig och den som blir trakasserad kan vara att ta in en auktoritetsperson. Du kan prata med en annan anställd, säkerhetsvakt, personal på din skola, en bartender eller dörrvakt, och de är ofta villiga att gripa in.
 • Anlita andra. Det kan vara svårt att gå in ensam, speciellt om du är orolig för din egen säkerhet eller om du inte tror att du kommer att kunna hjälpa till på egen hand. Då kan det vara en bra idé att ta hjälp av ytterligare en vän eller en annan åskådare.

Vilka är effekterna av sexuella trakasserier?

Att uppleva sexuella trakasserier kan ge vissa som utsätt för det en hel del känslomässiga, fysiska eller psykiska problem.

Några av dem kan inkludera:

Känslomässiga effekter:

 • Ilska
 • Rädsla
 • Förnedring
 • Skam
 • Skuld
 • Svek
 • Kränkning
 • Maktlöshet och en förlust av kontroll

Psykiska hälsoeffekter:

 • Ångest
 • Depression
 • Panikattacker
 • PTSD
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Förlust av motivation
 • Drogmissbruk
 • Självmordstankar

Fysiska effekter:

 • Ökade stressnivåer
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Sömnstörningar
 • Ätstörningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top