Vad är samtycke?

Vad är samtycke?

Vid sexuella aktiviteter eller om man på något annat vis ska vara fysisk med en person så behövs det ett samtycke från alla inblandade. Frånvaron av ett nej från den, eller de andra personerna, är inte detsamma som att det finns ett samtycke. En grundförutsättning för en god sexuell hälsa är att man själv alltid bestämmer över sin sexualitet och sin kropp.

Hur ser samtycke ut?

Även om de juridiska definitionerna av samtycke kan variera beroende på plats och omständigheter, så är det allmänna konceptet alltid detsamma: Samtycke är en pågående process för att diskutera gränser och vad du är bekväm med. Låt oss ta reda på hur samtycke ser ut i det verkliga livet.

Vad är samtycke?

Samtycke är ett avtal mellan deltagare om att delta i en sexuell aktivitet. Samtycke bör tydligt och fritt kommuniceras. Ett verbalt och bekräftande uttryck för samtycke kan hjälpa både dig och din partner att förstå och respektera varandras gränser.

Samtycke kan inte ges av personer som är minderåriga, berusade eller oförmögna på grund av droger eller alkohol, eller som sover eller är medvetslösa. Om någon går med på en aktivitet under press av skrämsel eller hot, anses det inte vara samtycke eftersom det inte gavs fritt. Ojämlik maktdynamik, som att ägna sig åt sexuell aktivitet med en anställd eller en student, gör också att samtycke inte kan ges fritt.

Hur fungerar samtycke?

När du ägnar dig åt en sexuell aktivitet så handlar samtycke om kommunikation. Och det borde hända varje gång, för varje typ av aktivitet. Att samtycka till en aktivitet, en gång, betyder inte att någon ger sitt samtycke till andra aktiviteter eller till samma aktivitet vid andra tillfällen. Att till exempel gå med på att kyssa någon ger inte den personen tillåtelse att ta av sig sina eller dina kläder. Att ha haft sex med någon i det förflutna ger inte den personen en tillåtelse att ha sex med dig igen i framtiden. Det är viktigt att diskutera gränser och förväntningar med din partner innan du ägnar dig åt någon sexuell aktivitet.

Du kan ändra dig när som helst

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du känner dig obekväm. Ett sätt att göra detta är att tydligt kommunicera till din partner att du inte längre är bekväm med denna aktivitet och vill sluta. Att återkalla samtycket kan ibland vara utmanande eller svårt att göra verbalt, så icke-verbala signaler kan också användas för att förmedla detta. Det bästa sättet att säkerställa att alla parter är bekväma med någon sexuell aktivitet är att prata om det, kontrollera med jämna mellanrum och se till att alla inblandade samtycker innan det eskalerar eller ni ändrar aktiviteter.

Vad är ett entusiastiskt samtycke?

Entusiastisk samtycke är en nyare modell för att förstå samtycke som fokuserar på ett positivt uttryck för samtycke. Enkelt uttryckt så betyder entusiastisk samtycke att leta efter närvaron av ett ”ja” snarare än frånvaron av ett ”nej”. Entusiastisk samtycke kan uttryckas verbalt eller genom ickeverbala signaler, såsom ett positivt kroppsspråk som att le, bibehålla ögonkontakten och att nicka. Enbart dessa ledtrådar representerar inte nödvändigtvis ett samtycke, men de är ytterligare detaljer som kan återspegla ett samtycke. Det är dock nödvändigt att fortfarande söka efter en muntlig bekräftelse. Den viktiga delen av samtycke, entusiastisk eller på annat sätt, är att regelbundet kontrollera med sin partner för att se till att ni fortfarande är på samma sida.

Entusiastisk samtycke kan se ut så här:

 • Be om lov innan du ändrar typen eller graden av sexuell aktivitet med fraser som ”Är det här OK?”
 • Bekräfta att det finns ett ömsesidigt intresse innan någon fysisk beröring påbörjas.
 • Låt din partner veta att du kan sluta när som helst.
 • Kontrollera med jämna mellanrum med din partner, som att fråga ”Är det här fortfarande okej?”
 • Ge en positiv bekräftelse när du är bekväm med en aktivitet.
 • Att uttryckligen gå med på vissa aktiviteter, antingen genom att säga ”ja” eller genom ett annat bekräftande uttalande, som ”Jag är öppen för att försöka.”
 • Använd fysiska signaler för att låta den andra personen veta att du är bekväm med att ta saker till nästa nivå (se notering nedan).

Notering: Fysiologiska reaktioner som erektion, vaginal smörjning, upphetsning eller orgasm är ofrivilliga, vilket betyder att din kropp kan reagera på ett speciellt sätt även när du inte samtycker till aktiviteten. Ibland kommer förövarna att använda det faktum att dessa fysiologiska reaktioner inträffat för att upprätthålla en hemlighet eller minimera ett offers upplevelse genom att använda fraser som ”Du vet att du gillade det.” På inget sätt betyder ett fysiologiskt gensvar att du samtyckte till det som hände. Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier så är det inte ditt fel.

Samtycke ser INTE ut så här:

 • Att vägra erkänna ett ”nej”.
 • En partner som är oengagerad, inte svarar eller är uppenbart upprörd.
 • Att anta att bära vissa kläder, flirta eller kyssas är en inbjudan till något mer.
 • Någon som är under den lagliga åldern för samtycke, enligt definitionen av lagen.
 • Någon som är oförmögen att ge sitt samtycke på grund av droger eller alkohol.
 • Att pressa någon till en sexuell aktivitet genom att använda skrämsel eller hot.
 • Förutsatta att du har gett ditt samtycke till att delta i en sexuell handling för att du har gjort det tidigare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top