Vikten av DNA i fall av sexuella övergrepp

Vikten av DNA i fall av sexuella övergrepp

När brottsbekämpande myndigheter utreder ett fall av sexuellt våld kan DNA-bevis vara avgörande för utredningen. DNA-bevis har blivit en rutinmässig del av att utreda och lagföra alla typer av brott. Det är ofta ett viktigt verktyg för att uppnå rättvisa för offer efter sexuella övergrepp.

Vad är fördelen med en rättsmedicinsk undersökning vid sexuella övergrepp?

Det ökar sannolikheten för att identifiera gärningsmannen. Genom att analysera DNA-prover kan kriminaltekniska forskare jämföra gärningsmannens profil mot en stor databas med tusentals profiler.

Det ökar sannolikheten att det går att ställa förövarna till svars. Vid ett åtal mot en förövare, kommer DNA-bevis sannolikt att väga tungt i domstol. Många fall av sexuellt våld bygger på förstahandsberättelser och andra bevis som lämnar ett utrymme för tolkning. DNA-bevis hjälper till att bygga ett starkare fall mot gärningsmannen.

Det förhindrar även att framtida sexuella övergrepp inträffar. Utövare av våld tenderar att vara seriebrottslingar, och sexuellt våld tenderar att vara ett seriebrott. När du går med på en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp och DNA-tester så ökar du chanserna att få bort förövaren från gatan och förhindra eventuella framtida fall av sexuellt våld. Även om gärningsmannen inte åtalas kommer deras DNA att läggas till i databasen, vilket gör det lättare att koppla gärningsmannen till ett brott i framtiden.

Vad är DNA?

DNA är det material som finns i våra celler som bestämmer egenskaper som ögon-, hår- och hudfärg. Varje persons DNA är olikt, förutom för enäggstvillingar. Det betyder att DNA kan användas för att exakt identifiera en gärningsman, på samma sätt som vi använder fingeravtryck. DNA-bevis kan samlas in från blod, saliv, svett, urin, hudvävnad och sperma. Det är därför det är viktigt att försöka undvika att bada, rengöra naglarna eller urinera förrän efter en rättsmedicinsk undersökning för sexuella övergrepp har utförts.

Var kan man hitta DNA-bevis?

Utbildade utredare kan leta efter DNA-bevis på platser som är relevanta för fallet, till exempel platsen där övergreppet ägde rum. DNA-bevis kan vid en kriminalteknisk undersökning också samlas in från kroppen och kläderna på den person som utsattes för övergreppet. Undersökningen utförs av en utbildad läkare. Dessutom kan DNA också samlas in från alla som var eller har varit på brottsplatsen, inklusive polisen, eventuella vittnen, såväl som alla du kan ha haft samlag med under de senaste 72 timmarna innan övergreppet.

Vad händer med DNA-bevis?

När DNA samlas in finns ett protokoll för hur bevisen ska hanteras och användas i en undersökning. Beviset kommer att skickas till ett brottslaboratorium. Labbet kommer att analysera materialet och ta fram DNA-profiler som är unika för en viss person. Labbet arbetar med brottsbekämpande tjänstemän för att jämföra dessa profiler med DNA av potentiella misstänkta. Om gärningsmannen är okänd, kan de jämföra DNA-profilen mot en stor databas av tidigare dömda förbrytare. På så sätt kan de även identifiera misstänkta som offret inte känner eller är bekant med.

Brottsbekämpande myndigheter kanske inte kan lokalisera och gripa den misstänkte om den lagliga tidsfristen för att väcka åtal har passerat. Denna tidsperiod kallas preskriptionstiden, och den varierar beroende på land, typ av brott, offrets ålder och andra faktorer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top