Sexuella övergrepp på äldre

Sexuella övergrepp på äldre

Övergrepp på äldre

Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre, och detta antal växer snabbt enligt Boverket. När Baby Boomer-generationen åldras och antalet äldre vuxna i Sverige ökar, kommer det att bli desto viktigare att vara medveten om varningstecknen på övergrepp mot äldre.

Vad är övergrepp på äldre?

Enligt justitiedepartementet hänvisar övergrepp på äldre till ”en enstaka eller upprepade handlingar eller brist på lämpliga åtgärder, som inträffar inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende som orsakar skada eller ångest för en äldre person.” Den juridiska definitionen av övergrepp på äldre, och definitionen av vem som räknas som ”äldre”, kan variera från land till land. Övergrepp på äldre kan förekomma i många olika miljöer, inklusive äldreboenden och ålderdomshem, men majoriteten av rapporterna om övergrepp på äldre har skett hemma, enligt justitiedepartementet.

Några former av övergrepp på äldre inkluderar:

 • Övergivenhet.
 • Emotionell misshandel.
 • Exploatering eller ekonomiskt missbruk.
 • Försummelse.
 • Fysisk misshandel.
 • Sexuella övergrepp.

Sexuella övergrepp på äldre

Sexuella övergrepp mot en äldre person uppstår när en förövare ägnar sig åt någon form av sexuell kontakt utan personens samtycke. Vissa offer för sexuella övergrepp kan inte ge sitt samtycke på grund av hälsotillstånd, såsom demens eller Alzheimers. Lagarna om samtycke när det gäller medicinska tillstånd varierar från land till land.

Några varningstecken på sexuella övergrepp inkluderar:

 • En äldres anmälan om sexuellt övergrepp eller våldtäkt.
 • Blåmärken runt brösten eller i underlivet.
 • Sönderslitna, fläckiga eller blodiga underkläder.
 • Oförklarlig vaginal eller anal blödning.
 • Oförklarlig könssjukdom eller genitalinfektioner.

Varför underrapporteras övergrepp mot äldre?

Många länder har lagar om en obligatorisk rapportering när det gäller övergrepp mot äldre. Du kan lära dig mer om lagarna på Justitie­departementet. Även med obligatoriska rapporteringslagar tros övergrepp på äldre vara ett underrapporterat brott.

Några av anledningarna till att äldre kanske inte rapporterar är:

 • Att inte kunna anmäla, på grund av fysisk eller psykisk förmåga.
 • Beroende på missbruk av vård och grundläggande behov.
 • Av rädsla för repressalier från förövaren.
 • Rädslan för att anmälan av övergreppen ska sluta med att de placeras på institution.
 • Skäms över att berätta för någon att en älskad skadar dem eller utnyttjar dem.
 • Att vara orolig för att en anmälan kommer att ge förövaren problem – detta kan vara vanligt om förövaren är någon som den äldre står nära eller bryr sig om.
 • Det finns också tillfällen då sexuella övergrepp eller misshandel rapporteras men inte tas på allvar på grund av offrets ålder eller antaganden om deras mentala förmåga.

Om du eller någon du känner upplever äldremisshandel eller sexuella övergrepp ska du alltid anmäla det. Om du själv eller någon du känner har utsatts för brott i en nära relation, så anmäl det till polisen genom att ringa 114 14. Om det är en akut, pågående situation, så ring 112.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top