Sexuella övergrepp mot personer med funktionsnedsättning

Sexuella övergrepp mot personer med funktionsnedsättning

Sexuella övergrepp och misshandel av personer med funktionsnedsättning blir ofta inte rapporterade. Om du eller någon du bryr dig om har ett funktionshinder och har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel, är det viktigaste att veta att det aldrig är offrets fel. Hjälp och support finns tillgänglig.

Förstå brottet

Människor med funktionsnedsättning utsätts för brott i högre grad än resten av befolkningen, enligt Justitiedepartementet. Termen ”funktionshinder”, som används av justitiedepartementet i Sverige, inkluderar ett brett spektrum av begränsningar såsom sensoriska (syn, hörsel), kognitiva, egenvård och rörlighetsbegränsningar.

Människor med olika funktionsnedsättningar kan möta olika utmaningar och ha väldigt olika behov. Vissa funktionshinder kan innebära en högre risk för brott som sexuella övergrepp eller misshandel.

  • Någon som behöver regelbunden hjälp kan förlita sig på en person – som misshandlar dem – för vård, en vanlig faktor vid övergrepp på äldre. Gärningsmannen kan använda denna makt för att hota, tvinga eller tvinga någon till sex eller sexuella aktiviteter utan samtycke.
  • En förövare kan ta bort tillgången till de verktyg en person med funktionsnedsättning använder för att kommunicera, till exempel en dator eller telefon.
  • Personer med funktionsnedsättning kan vara mindre benägna att bli tagna på allvar när de gör en anmälan om sexuella övergrepp eller misshandel. De kan också möta utmaningar när det gäller att få tillgång till tjänster för att göra en rapport i första hand. Till exempel kan någon som är döv eller blind möta utmaningar med att få tillgång till kommunikationsverktyg, som en telefon, för att rapportera brottet eller få hjälp.
  • Många personer med funktionsnedsättning kanske inte förstår eller saknar information om en hälsosam sexualitet och vilka typer av beröring som är lämpliga eller olämpliga. Detta kan vara särskilt utmanande om en persons funktionshinder kräver att andra människor rör vid dem för att ge dem vård.

Samtyckets roll

Samtycke är avgörande när någon person ägnar sig åt en sexuell aktivitet, men det spelar en ännu större och potentiellt mer komplicerad roll när någon har ett funktionshinder. Vissa funktionsnedsättningar kan göra det svårt att kommunicera ett samtycke till att delta i en sexuell aktivitet, och en förövare kan dra nytta av detta. Personer med funktionsnedsättning får ofta inte heller samma utbildning om sexualitet och samtycke som personer utan en funktionsnedsättning får. Dessutom kan någon som har en utvecklings- eller intellektuell funktionsnedsättning inte ha förmågan att samtycka till en sexuell aktivitet, enligt definitionen i lagen.

I många fall kan den som har en funktionsnedsättning förlita sig på förövaren för vård eller stöd, vilket gör det ännu svårare att träda fram. Vidta åtgärder för att minska risken för att något ska hända med nära och kära genom att ställa frågor till vårdgivare om säkerhet och vårdstandarder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top