Samtyckets juridiska roll

Samtyckets juridiska roll

De juridiska definitionerna för termer som våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier varierar från land till land. Oavsett vilken term man använder så spelar samtycke ofta en viktig roll för att avgöra om en handling juridiskt sett anses vara ett brott.

Det finns ingen universell juridisk definition av samtycke. Varje land sätter sin egen definition, antingen i lagar eller genom rättsfall.

I allmänhet finns det tre huvudsakliga sätt för att analysera samtycke i samband med sexuella handlingar:

 1. Bekräftande samtycke: Har personen uttryckt öppna handlingar eller ord som tyder på en överenskommelse om sexuella handlingar?
 2. Fritt givet samtycke: Erbjöds samtycket av personens egna fria vilja, utan att framkallas av bedrägeri, tvång, våld eller hot om våld?
 3. Förmåga att samtycka: Hade individen kapacitet, eller en juridisk förmåga, att samtycka?

Förmåga att samtycka

En persons kapacitet eller förmåga, att juridiskt samtycka till en sexuell aktivitet kan baseras på ett antal faktorer, som ofta varierar från land till land. I en brottsutredning kan en domstol använda dessa faktorer för att avgöra om en person som ägnade sig åt en sexuell aktivitet hade förmågan att samtycka. Om inte kan domstolen eventuellt åtala gärningsmannen för ett brott.

Exempel på några faktorer som kan bidra till någons förmåga att samtycka är:

 • Ålder: Är personen under eller över den ålder som anges som minderårig enligt lagen? En minderårig kan enligt svensk lag inte samtycka till sexuella handlingar.
 • Åldersskillnad: Har åldersskillnaden mellan gärningsmannen och offret påverkat samtycket?
 • Förhållandet mellan offret och förövaren: Hade den påstådda förövaren en auktoritetsposition, till exempel en lärare eller annan auktoritetsperson?
 • Utvecklingsstörning: Har personen en utvecklingsstörning eller annan form av psykisk funktionsnedsättning, till exempel en traumatisk hjärnskada?
 • Rus: Var personen berusad? Olika länder har olika definitioner av berusning, och i vissa länder spelar det roll om man frivilligt eller ofrivilligt blev berusad. I Sverige spelar det dock ingen roll.
 • Fysisk funktionsnedsättning: Har personen ett fysiskt handikapp, oförmåga eller annan form av hjälplöshet?
 • Medvetslöshet: Var personen sovande, sövd, strypt eller led av ett fysiskt trauma?
 • Utsatta vuxna: Betraktas personen som en utsatt vuxen, till exempel en äldre eller sjuk person? Är denna vuxne beroende av andra för vård?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Skriv vad du vill söka efter i fältet ovan. Klicka sen på "Enter" för att söka.

Back To Top